Warning: Undefined array key "entries" in /usr/home/wirtuozikodu-S8/domains/own-r.com/public_html/wp-content/themes/astra/excel/excel.php on line 38 Warning: Trying to access array offset on value of type int in /usr/home/wirtuozikodu-S8/domains/own-r.com/public_html/wp-content/themes/astra/vendor/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Cell/DefaultValueBinder.php on line 56 Warning: Trying to access array offset on value of type int in /usr/home/wirtuozikodu-S8/domains/own-r.com/public_html/wp-content/themes/astra/vendor/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Cell/DefaultValueBinder.php on line 56 Warning: Trying to access array offset on value of type int in /usr/home/wirtuozikodu-S8/domains/own-r.com/public_html/wp-content/themes/astra/vendor/phpoffice/phpspreadsheet/src/PhpSpreadsheet/Cell/DefaultValueBinder.php on line 56 Ochrona logo - OWN-R

Get initial and free trademark verification in 24 hours.:

w Zastrzeganiu Znaków Towarowych
Jesteśmy TOP#1 w Polsce

- WEDŁUG NASZYCH KLIENTÓW -

Rozpocznij bezpłatną, wstępną weryfikację:

Ochrona logo - OWN-R

- ostatnie sprawdzenie ładowanie... -

- NASI SPECJALIŚCI WYPOWIADAJĄ SIĘ DLA -

Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R

Możesz uzyskać 75% zwrotu opłat za znak towarowy w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej.
Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Opisują nas liczby

0
KLIENTÓW
Tyle klientów obsłużyliśmy od 2013 r.
0
ZNAKÓW TOWAROWYCH
Tyle znaków pomogliśmy naszym klientom zastrzec w Urzędach Patentowych
0 %
RYNKU W POLSCE
Tyle obecnie szacujemy, że pomagamy zarejestrować w Polsce z wszystkich znaków (z pełnomocnikiem)

Nasi klienci, którzy otrzymali już świadectwo

Nasza skuteczność w rejestracji wynosi 99,8%

Dlaczego warto zastrzec logo

Zastrzeż logo firmy i ochroń znak towarowy

Ochrona logo - OWN-R

Ochroń markę

Rejestracja znaku jest obecnie najskuteczniejszą ochroną przed naruszeniem Twojego prawa do własnej marki.

Ochrona logo - OWN-R

Ogranicz konkurencję

Zastrzeżenie znaku towarowego zabezpieczy go przed podrabianiem przez przedsiębiorców na danym - w ten sposób można łatwo ograniczyć ich działanie.

Ochrona logo - OWN-R

Zarabiaj

Podnieś wiarygodność w oczach inwestorów i klientów. Zastrzeżona marka pomoże Ci zarobić na czymś, czym Twoja firma już dysponuje.

Zastrzeżenie znaku towarowego krok po kroku

Ochrona logo - OWN-R

Bezpłatna weryfikacja możliwości zastrzeżenia

Sprawdzimy czy podobny znak nie został już zastrzeżony. Pozwala to z dużym prawdopodobieństwem uniknąć odmowy od urzędu. Rozpocznij bezpłatną weryfikację →

Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R
Ochrona logo - OWN-R

Przygotowanie dokumentów

W przypadku pozytywnej weryfikacji analizujemy branżę i przygotowujemy niezbędne dokumenty, aby ochronić Twój znak towarowy.

Ochrona logo - OWN-R

Złożenie dokumentów do Urzędu i monitorowanie sprawy

Po przygotowaniu ostatecznej wersji dokumentów nasz ekspert (adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy) złoży dokumenty do Urzędu. Bez dodatkowych kosztów kontaktujemy się z urzędem w Twoim imieniu i odpowiadamy na korespondencje oraz zapytania.

Ochrona logo - OWN-R

Otrzymanie prawa ochronnego.
Znak jest chroniony na 10 lat.

Ochrona logo - OWN-R

Dlaczego nasi klienci decydują się na nasze usługi?

zobacz wszystkie referencje szczegółowo

pracowaliśmy dla:

Ochrona logo - OWN-R

Ochrona znaków towarowych jest najlepszą prawną i Urzędową ochroną marki firmy. Jednak za każdym razem proces rejestracji powinien rozpocząć się od weryfikacji możliwości rejestracji znaku towarowego i jego ochrony. Nasza firma realizuje zadania związane z ochroną znaków towarowych od 2013 roku z sukcesami pomagając rejestrować je na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Ochrona logo - OWN-R

Będąc naszym klientem otrzymasz 250 zł na realizację innych usług prawnych w zakresie PRAVNA.PRO

Skorzystaj teraz z bezpłatnej weryfikacji

Dowiedz się czy możesz zastrzec Twoje logo

Ochrona logo - OWN-R

- ostatnie sprawdzenie ładowanie... -

We uses cookies to
improve your experience.